Zmiana hasła

Zasady tworzenia hasła

Hasło musi składać się z:

  • minimum 8 znaków
  • zawierać przynajmniej przynajmniej jedną małą i wielką literę, oraz cyfrę
  • nie może również zawierać 3 występujących po sobie znaków zawartych w loginie
  • nie może zawierać Twojego imienia, nazwiska lub loginu