Zmiana hasła

Zasady tworzenia hasła

Hasło musi składać się z:

  • minimum 12 znaków
  • przynajmniej jednej małej litery
  • przynajmniej jednej wielkiej litery
  • przynajmniej jednej cyfry
  • przynajmniej jednego znaku specjalnego
  • nie może zawierać 3 występujących po sobie znaków zawartych w loginie
  • nie może zawierać Twojego imienia, nazwiska lub loginu